Paaluvälike 10-12x30

Antalet armeringar: 1-2

Armeringarnas storlek: 10-12 mm

Armeringarnas säkerhetsavstånd: 30 mm

Paaluvälike 10-12x30

Har du frågor? Vi kontaktar dig.

Ringa 033458700