Produkter

Tillverkning av plastprodukter för industrin

En erfaren finsk expert som tillverkar högklassiga plastprodukter: Ylöjärviföretaget Muovitekniikka V. Riittinens produkter används särskilt inom industrin.

Vi är ett företag som tillhandahåller full service: till vårt utbud hör ett stort antal färdiga modeller och om det behövs mer specifika produkter kan vi stå till tjänst med produktutvecklingsarbete samt formplanering och -tillverkning.

Gör dig förtrogen med vårt mångsidiga produktutbud och fråga mer!

Pluggar för håldäcksplattor

 • Enskilda
 • Djupa

Påldistanser

 • Avsett för ett eller två järn
 • Märkningsplattor
 • Ändstycken

Elementprodukter

 • Armeringsdistanser
 • Pluggar till rökkanalselement
 • Gjutkopp för kulankare

Snickeri- och möbelindustrin

 • Glidskenor
 • Glid och stoppare för gardinstänger

Målfärgsindustrin

 • Förslutningspluggar

Rökgasrening

 • Fyllnadsstycken 1”, 2” och 4”

Plastdelar för metallindustrin

 • Stängselprodukter
 • Pluggar för aluminiumrör

Kontakta oss med dina frågor eller beställ produkter!

Har du frågor? Vi kontaktar dig.

Ringa 033458700