Plastlösningar för industrins behov

Plastkompetens sedan 1967

Produkter Kontakta oss

Föregångare inom plastprodukter i Norden

Muovitekniikka V. Riittinen & Co är ett familjeföretag som varit verksamt i många år. Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom plastprodukter för industrins behov, ända från formtillverkning.

Muovitekniikka V. Riittinen & Co verkar i plastbranschen sedan 1967. Företagets hemort är Ylöjärvi nära Tammerfors. Vårt marknadsområde är Finland men även de övriga nordiska länderna. Vi tillhandahåller plastprodukter bland annat för bygg-, målfärgs-, och snickeriindustrin och särskilt betongindustrin.

Våra trumfkort är kundorienterad verksamhet, som är karaktäristiskt för ett familjeföretag, och en modern produktionsteknik. Vi tillhandahåller plastprodukterna som helhetsservice allt från formtillverkning till färdig produkt.

Från ett omfattande sortiment till helt skräddarsydda produkter

Vi har ett omfattande utbud av specialprodukter och utvecklar ständigt nya lösningsmodeller för kundernas behov. Vår gedigna erfarenhet och kompetens garanterar att vi också kan tillverka specialprodukter som våra kunder har planerat. Vi har rykte om oss att vara en tillförlitlig leverantör och samarbetspartner och därför har vi också långvariga och tillfredsställande kundrelationer.

Gör dig förtrogen med våra produkter och berätta hur vi kan hjälpa dig!

Mer om oss

Pluggar för håldäcksplattor

Utmärkt designade pluggar för håldäcksplattor

I planeringen och tillverkningen är utgångspunkten alltid en välfungerande produkt av hög kvalitet ända från valet av material. Vår produktion omfattar redan färdiga pluggmodeller för de flesta håldäcksplattor som används och även de flesta specialmodellerna.

Påldistanser

Noggrannt testade och tillverkade av kvalitetsmaterial

Karaktäristiskt för våra påldistanser är att de är lätta att använda, har rätt form samt deras avstånd och att de inte lossnar. Vårt utbud omfattar ett stort antal alternativ för olika behov.

Fyllnadsstycken

Praktiska och effektiva fyllnadsstycken

Fyllnadsstyckena har planerats och tillverkats så att material- och energiöverföringen är effektiv samtidigt som tryckförlusten för driftsekonomin är låg.

Mot en renare framtid

Hållbar plastproduktion: produkter av returplast, mätningar av koldioxidavtrycket och livscykeltänkande för oss mot en hållbar morgondag.

Var och en av oss kan göra hållbarare val som gynnar vår planet. Vi som verkar i industrin har en avgörande roll. Muovitekniikka V. Riittinen arbetar ständigt för att göra verksamheten miljövänligare i hela produktionskedjan.

Vi har bundit oss till att främja utvecklingen mot en hållbar framtid och vår verksamhet är öppen och transparent. Vi har till exempel beräknat koldioxidavtrycket för pluggarna för håldäcksplattor under hela livscykeln. Vi kommer också att beräkna koldioxidavtrycket för påldistanser. Vi använder Bygginformationsstiftelsens EPD-miljövarudeklaration som kunderna kan få om de önskar.

Plast är ett material med enormt många användningsändamål och nästan alla typer av plast kan återvinnas upp till tio gånger. Alla våra gråa plastprodukter är tillverkade av återvunnet material och vi kommer att ytterligare öka utbudet av produkter tillverkade av returplast i framtiden. 

En tålig finsk plastprodukt av hög kvalitet är ett hållbart val.

Produkter

Har du frågor? Vi kontaktar dig.

Ringa 033458700