Änddistans 16x30

PÄÄ30

Antalet armeringar: 1

Armeringarnas storlek: 16-20 mm

Armeringarnas säkerhetsavstånd: 30/50 mm

Änddistans 16x30

Har du frågor? Vi kontaktar dig.

Ringa 033458700